Calculul deschiderii rosturilor de dilatatie

February 4, 2019 | Author: TeonaFarcas | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

Calculul efectiv al rosturilor de dilatatie...

Description

CALCULUL DESCHIDERII ROSTURILOR R OSTURILOR DE DILATAŢIE DILATAŢIE Consideraţii generale rosturi de dilataţie:

Pentru a da posibilit posibilitatea atea deplasării capetelor tablierelor pe infrastructu infrastructuri ri din efectul temperaturii, al contracţiei şi curgerii lente, frânare, deformaţia din sarcini gravitaţionale şi seism, este necesară întreruperea suprastructurii pe toată lăţimea podului la capetele acestuia, şi lăsarea unui spaţiu, numit rost de dilataţie . Acest rost permite deformarea liberă sub acţiunile enumerate anterior. Rosturile de dilataţie trebuiesc astfel alcătuite încât să asigure: - continuitatea căii - deplasarea capetelor suprastructurii fără a introduce eforturi mari care să afecte!e re!istenţa tablierului sau infrastructur infrastructurii ii - rotaţia suprastru suprastructurii cturii - etanşeitatea căii la infiltraţii infiltraţiile le de apă - re!istenţa la degradarea lor sau a căii din dreptul lor la acţiunea dinamică a autove"iculelor - confortul circulaţiei, prin evitarea !gomotelor sau a denivelărilor denivelărilor - uşurinţa întreţinerii şi reparaţiilor reparaţiilor în ca! de degradare sau u!are.

/(n9(.8 o1temperatura maimă în suprastructură: t ma % /8temperatura minimă în suprastructură: t min % > &8 o1vârsta betonului la monta=ul dispo!itivelor de dilataţie > 2(!ileaparate de rea!em din neopren > fi: &8(  2((  &* mm > mobil: &8(  2((  4& mm

 Soluţie:

1alculul se va conduce în felul următor: ?istanţa maimă dintre feţele structurilor adiacente - ? se determină cu relaţiile: ? % d  δf  > pe culee, cu rea!em fi şi aparate de rea!em din neopren sau metalice ? % d  δm > pe culee, cu rea!em mobil şi aparate de rea!em din neopren sau metalice d > distanţa minimă dintre feţele structurilor adiacente, ce depinde de caracteristicile de construcţie ale fiecărui dispo!itiv de acoperire a rosturilor δf  >

deplasarea longitudinală a capătului suprastructurii cu rea!em fi

δm > deplasarea

longitudinală a capătului suprastructurii cu rea!em mobil

@n ca!ul aparatelor de rea!em din neopren δf şi δm se determină cu relaţiile: δ  f  

=

δ m

=

∆l 

/ ∆l 

/

+

n ⋅ , ∆l t &

+ ∆l c + ∆l cl  + ∆l t / 

+

,& − n ⋅ , ∆l t &

+ ∆l c + ∆l cl  + ∆l t / 

n > coeficient care ţine seama de deformaţia maimă admisibilă a aparatului de rea!em din neopren şi se determină conform tabelului de mai =os în funcţie de raportul dintre înălţimea aparatului de rea!em fi şi cea a aparatului mobil Tabel 5.3.1 Coeficientul n   f   nm

mm

n n

&*

2(

&*

2(

2(

2(

4&

20.8

20.8

8/

84

&*

2(

4&

4&

8/

+2

42

'&

&&(

&&(

&/*

(.8(

(.8(

(./8

(.4(

(.22

(./*

(.2'

(./*

(.//

(.2(

(.80

= (./8

∆l t &

∆l c ∆l cl 

şi

∆l t /

 - deplasările suprastructurii la rost datorită variaţiilor de temperatură

 - deplasarea suprastructurii la rost datorită contracţiei betonului - deplasarea suprastructurii la rost datorită creşterii în timp a deformaţiei specifice a

 betonului sub influenţa curgerii lente a betonului ∆l 

- deplasarea suprastructurii datorită rotirii din deformaţia sub încărcări

α t 

= & ⋅ &(

(.' ⋅ &(

−8

&.( ⋅ &(

−8

Poduri din !idărie de piatră Poduri din beton

−8

 > lungimea suprastructurii∆l t & = α t  ⋅ ∆t & ⋅ l  = &.( ⋅ &(

−8

∆l t / = α t  ⋅ ∆t / ⋅ l  = &.( ⋅ &( ∆l c =

−8

⋅ &8 ⋅ &' ⋅ &(

2

⋅ /8 ⋅ &' ⋅ &(

2

=

/.0 mm - dilataţie

=

4.8 mm - contracţie

ε c ⋅ ,& −  % t   ⋅ l 

 > deformaţia produsă de contracţia betonului

ε c

 % t 

> coeficient funcţie de intervalul de timp socotit din momentul intrării în acţiune a

contracţiei Tabel. 5.3.3 coeficientul % t 

)ntervalul de timp !ile

2(

48

+(

*(

&'(

2+(

&('(  ani

 % t 

(.2(

(.28

(.4(

(.8(

(.+(

(.'(

&

 % t 

ε c

= (.2( A

 - pentru 2( !ile

=  % b ⋅ %  '  ⋅ %  & ⋅ ε ∞

 betonului în grin!i până la montarea dispo!itivului de acoperire a rostului /' 48 +( *( &'( ≥ 2+( Pentru ca!ul nostru  %  & ε ∞

=&

D R  & (,* (,'8 (,08 (,+8 (,+(

 armătură preîntinsă

 > deformaţia normată produsă de contracţia betonului în funcţie de mediul în care se găseşte

elementul de construcţie şi de consistenţa betonului, având valorile din tabelul 8.2.8. Tabel 5.3.5

;ediul în care se Răspândirea găseşte elementul de  betonului conform construcţie #EA# &08*-0( cm, ma 4/ @n apă 8( 4/ ?easupra apei 8( 4/ @n aer liber  8(

ε ∞ ⋅ &( −8

ϕ 

( ( &(( &8 /8 20

& &.8 &.8 /./ / 2 pentru b F 08 cm

 % b

=&

 % b

= (.*

 pentru b % 0+B.&8( cm

 % b

= (.'

 pentru b C &8( cm

 %  &

=&

ϕ 

 armătură preîntinsă

 > caracteristica curgerii lente finale normată tabelul 8./.+ϕ ∞

= /

ϕ  =  % b ⋅ %  & ⋅ ϕ ∞  " b

=

=

δ m

=

/

2.+ ⋅ &( 4 73mm/

σ  ⋅ ϕ  ⋅ ,& −  % t  

∆l cl  =

δ  f  

= & ⋅& ⋅ / =

 " b

∆l 

/ ∆l 

/

+

n ⋅ , ∆l t /

+ ,& −

σ  =

⋅ l  =

2.82  73mm/

2.82 ⋅ / ⋅ ,& − (.2 ⋅ &' ⋅ &( 2 2.+ ⋅ &( 4

+ ∆l c + ∆l cl  + ∆l t /  =

n ⋅ , ∆l t /

&.&

=

d  + δ   f  

 Dma:

= 2( + 2.' = 22.'

= 22.'

mm

 mm - desc"idere maimă

rea!em mobil:  Dδ 

2(

&( /

4( /

/.40  mm

+ (./8 ⋅ , 4.8 + 2.&8 +

+ ∆l c + ∆l cl  + ∆l t /  =

rea!em fi:  D

/

=

/.40 + /.0  = 2.' mm

&. & + ,& − (.2 ⋅ , 4.8 + 2.&8 + /.40 + /.0  = &(./ mm /

 + = d  + ,& − n ⋅ δ lt &  pe culee cu rea!em mobil

Reazem fi  + = 2( + (./8 ⋅ /.0

=

2& mm

Reazem mo!il  + = 2( + ,& − (./8 ⋅ /.0

=

2/  mm

Tabel 5.3., -alorile minime ale distanţelor între feţele suprastructurilor adiacente

?ma mm

48

Helul dispo!itivului de acoperire a rostului de dilataţie  pe partea carosabilă cu armarea îmbrăcămintei asfaltice cu continui!area căii

Rosturi etanşe

8( 0( &((  &(( /((

cu întreruperea caii Rosturi neetanşate

cu continui!area plăcii carosabile a suprastructurii

pe trotuar 

d mm

#e foloseşte şi la  poduri eistente

cu placa dublu articulată

asfalt armat

cu placa dublu încastrată

asfalt armat

2(

cu placă elastică P 2(

/(

cu bandă elastică şi profil metalic 5 8( cu elemente elastice şi profil metalic J 0( cu placă metalică cu placa metalică în formă de pieptene

2( 4( 2( 2(

/(2

Ibservaţii

cu placă metalică

#e foloseşte şi la  poduri eistente

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF